Verwijderen van medicijnresten

Impact van geneesmiddelen

De risico’s van geneesmiddelen in het milieu zijn alsmaar beter gekend. Recente laboratoriumonderzoeken spreken van negatieve effecten op organen, groei of gedrag bij o.a. vissen. Verschillende medicijnresten worden momenteel in het oppervlaktewater aangetroffen, zoals röntgencontrastmiddelen, pijnstillers, anticonceptiemiddelen en antibiotica. Bovendien leiden sommige van deze medicijnresten tot verstoringen van het hormoon- en immuunsysteem. Antibiotica in het milieu dragen bij aan de resistentie van ziekteverwekkers en andere bacteriën. De verwachting is dat o.a. ten gevolge van de vergrijzing het gebruik van geneesmiddelen in de toekomst toeneemt en zo ook de emissies naar het milieu. In combinatie met de klimaatverandering en hieraan gekoppeld langdurige lage waterstanden in de rivieren, kunnen veilige concentraties in het oppervlaktewater overschreden worden. In deze situaties kan het oppervlaktewater (tijdelijk) ongeschikt worden voor drinkwaterproductie.

Medicijnresten in afvalwater

Geneesmiddelen en andere microverontreinigingen komen via urine en feces terecht in het huishoudelijk afvalwater. Ook het afvalwater van ziekenhuizen draagt sterk bij aan de concentraties van medicijnresten die in het milieu terechtkomen. Het afvalwater wordt uiteraard behandeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Echter de huidige rioolwaterzuiveringen verwijderen slechts 60% tot 70% van de geneesmiddelen in het afvalwater omdat dit moeilijk afbreekbare componenten zijn.

PureBlue Water werkt mee aan de bescherming van uw drinkwater

Via het oppervlaktewater kunnen de medicijnresten infiltreren tot het grondwater. Drinkwater wordt geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater en kan dus zo besmet worden met onveilige concentraties aan geneesmiddelen. Om dit te vermijden zet men bij de drinkwaterproductie noodzakelijke maatregelen en technieken in. Echter, dit is een dure aangelegenheid. PureBlue Water optimaliseert het verwijderen van medicijnresten ter bescherming van het oppervlaktewater en de drinkwaterproductie.

Medicijnresten kostenefficiënt verwijderen dankzij de MicroForce++

Hiervoor ontwikkelde PureBlue de MicroForce++, een gepatenteerde oplossing die met behulp van biologische processen en geavanceerde oxidatieprocessen (AOP) moeilijk afbreekbare componenten zoals geneesmiddelen uitermate efficiënt verwijdert. Dankzij de slimme combinatie tussen deze biologische en chemische processen verwijderen wij de medicijnresten op een kostenefficiënte manier. Lees hier meer over wat dit systeem zo uniek maakt.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media