Decentrale afvalwaterzuivering te Angola

Type installatie | InnoPack++

Toepassing | Biologische afvalwaterzuivering voor huishoudelijk afvalwater

Capaciteit | 750 ie

Klant | Heerema Offshore

Heerema Marine Contractors (HMC) is wereldwijde aannemer in de internationale offshore olie- en gasindustrie. Vanwege het strategische belang van de havenstad Porto Amboim (Angola) voor de offshore industrie, is HMC eveneens actief in Angola. Heerema Porto Amboim, een dochteronderneming van HMC, bezit hier 150.000 m2 opslagruimte en technische faciliteiten. Op deze fabricagewerf worden o.a. pijpleidingen geproduceerd. De werf heeft naast een productiehal, een aantal kantoren, toiletten en een kantine met keuken. De regio van Porto Amboim kent veel armoede en slechte leefomstandigheden door o.a. open riolen en het ontbreken van sanitatie en veilig drinkwater. Als een van de belangrijkste werkgevers in de omgeving investeert Heerema hier op verschillende manieren in de lokale gemeenschap. Bovendien hecht Heerema veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer.

Bij Heerema Porto Amboim leverde PureBlue Water in 2010 een decentrale biologische waterbehandelingsinstallatie. De package plant werd volledig in Nederland geassembleerd en per schip getransporteerd naar Angola. Deze unit zuivert het afvalwater afkomstig van de toiletten, douches en keuken. De kwaliteit van het effluent voldoet aan de Europese normen. Het gezuiverde effluentwater wordt hergebruikt als spoelwater in de toiletten. Naast de afvalwaterzuivering zijn slibdroogbedden aangelegd die door de werknemers worden gebruikt om papaja’s en tomaten op te telen. Het gewas groeit goed door de nutriënten uit het slib en bewatering met het effluentwater. PureBlue Water verzorgde de opleidingen voor de werknemers on-site over de technische en technologische werking van de afvalwaterbehandelingsinstallatie.

Decentrale afvalwaterzuivering te Angola Decentrale afvalwaterzuivering te Angola Decentrale afvalwaterzuivering te Angola Decentrale afvalwaterzuivering te Angola
Help mij bij mijn project

Deel dit op social media