InnoPack++ M

Compacte en gecertificeerde afvalwaterzuivering voor schepen

Deze innovatieve afvalwaterzuivering voor schepen behandelt al het aan boord geproduceerde afvalwater met behulp van geavanceerde biologische MBBR (moving bed bioreactor) technologie. De InnoPack++ M zuivert zowel het toilet (zwart) en sanitair (grijs) water, als het keuken- en wasserijwater tot een hoge kwaliteit effluent dat veilig geloosd kan worden volgens Europese normen. Dankzij het compacte design kan de installatie gemakkelijk ingepast worden in plaats-gelimiteerde technische ruimten. Via PureControl++ wordt de installatie op afstand gemonitord en gecontroleerd waardoor de operationele organisatie minimaal is.

MBBR: hoge kwaliteit effluentwater

Met behulp van vooruitstrevende MBBR (moving bed bioreactor) technologie worden de in het water aanwezige afvalstoffen (COD) door bacteriën op biologische wijze afgebroken. Deze organismen zitten vast op speciale dragers met een grote actieve oppervlakte, die doorheen het water kolken. Dit zorgt voor de optimale opname van zuurstof en COD door de bacteriën en een zeer efficiënte afvalwaterzuivering. Deze specifieke groei op dragers zorgt bovendien voor extra bescherming van de bacteriën, resulterend in een zeer robuuste afvalwaterzuivering en een beperkte productie van slib.

Lagere afvoerkosten en minder afvoermomenten dankzij lagere slibvolumes

Het slib wordt vervolgens afgescheiden met behulp van een innovatief geautomatiseerd flotatie systeem. Een gordijn van microbellen drijft het slib opwaarts en concentreert het, waarna het afgevoerd wordt naar de aanwezige slibtank. De lagere slibvolumes resulteren in lagere afvoerkosten, minder afvoermomenten en kleinere slibtanks.

InnoPack++ M zorgt voor lagere operationele kosten

Deze afvalwaterzuivering onderscheidt zich dankzij de totale afwezigheid van membranen. Hierdoor vervallen operationele kosten zoals het vervangen van membranen, de jaarlijkse CIP (cleaning-in-place) en het stilleggen van de unit. Hierdoor kan verstopping van het systeem nooit voorkomen en kan u altijd gegarandeerd uw water veilig afvoeren. De InnoPack++ M is gestoeld op duurzame technologieën met een laag chemicaliënverbruik. Dit reduceert de impact op het milieu en verhoogt de algemene veiligheid voor uw personeel.

Uw voordelen

  • Alle afvalwaterstromen op het schip worden gezuiverd met de InnoPack++ M
  • Gecertificeerd systeem (RheinSchUO 2012/49/EU) met gegarandeerde effluentnormen
  • Volledig geautomatiseerd en continue monitoring via PureControl++ om de operationele werkzaamheden aan boord van het schip te minimaliseren
  • MBBR: Biologisch systeem zonder membranen waardoor operationele kosten (CIP en vervanging) vervallen
  • Geen verstoppingen en gegarandeerde veilige water afvoer
  • Geen opstart- en afbouwtijd nodig voor en na een vaarseizoen
  • Bespaar tijd en geld dankzij lagere slibvolumes en hieraan gerelateerde afvoerkosten en – momenten
  • InnoPack++ M is de duurzame afvalwaterzuivering voor schepen met beperkt chemicaliënverbruik, veilig voor het milieu en uw personeel
InnoPack<sup>++</sup> M
Want to know more? Contact us

Share this on social media