Green Cities

Stedelijke vernieuwing en verduurzaming vragen doordachte, toekomstgerichte oplossingen. Decentrale units voor o.a. afvalwaterbehandeling bieden een kostenefficiënt en duurzaam alternatief voor conventionele centrale behandeling. Grote kostenposten zoals het aanleggen en het onderhoud van uitgebreide rioleringsnetwerken worden bij decentrale waterbehandeling gereduceerd.Tegelijkertijd wordt de terugwinning van grondstoffen gemaximaliseerd.

Met onze systemen willen wij een oplossing bieden voor belangrijke aspecten voor een duurzame toekomst, als energie- en kosten-efficiëntie, nutriëntenwinning en grondstoffenhergebruik, sanitatie en schoon water. Onze systemen kunnen flexibel, tijdelijk en permanent ingezet worden. Bovendien denken wij graag met u mee aan de beste oplossing voor uw financiële vraagstukken (koop, huurkoop, huur).

Lees meer over de Green Cities in onderstaande brochures

Brochure 1: Self-sufficient revolutionary solution for sanitation | Modular package plants for urban water

Brochure 2: Self-sufficient revolutionary solution for sanitation | Certified wastewater system for customers

Brochure 3: Self-sufficient revolutionary solution for sanitation | Ensure safe water for your guests

  • Plug-and-play
  • Snelle opstart
  • Mobiele package plants
  • Gemakkelijk transporteerbaar
  • Tijdelijk of permanent
  • Verschillende financiële contracten mogelijk
Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media