Industrie

Na de energiesector is de industrie de grootste waterverbruiker. Water wordt hier ingezet als koelvloeistof, transportmiddel, proces- of oplosmiddel. Al deze toepassingen worden geschaard onder de noemer proceswater. Dit impliceert dat aan proceswater sterk verschillende eisen kunnen worden gesteld naargelang de toepassing. Zo komt het proceswater in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in contact met levensmiddelen. Dit resulteert in andere kwaliteitseisen dan deze die gesteld worden aan bijvoorbeeld koelwater.

PureBlue Water komt hierin tegemoet met oplossingen op maat van uw bedrijf. Wij testen bij u on-site met onze pilootinstallaties. Om uw watermanagement te optimaliseren worden alle waterstromen binnen uw bedrijf doorgelicht. Onze geïntegreerde technologieën en point-of-use mentaliteit maken waterhergebruik van uw proces- of afvalwater mogelijk. Onze innovatieve toepassingen helpen u om te voldoen aan steeds strengere lozingsnormen (o.a. micro-polluenten, nutriënten, zouten). Hierdoor worden uw water footprint en lozingskosten gereduceerd.

Wij helpen graag mee aan de beste toekomstgerichte en financiële oplossing voor uw investering. U kunt de zorgen voor uw waterbeheer, operationele werkzaamheden en onderhoud van uw installaties aan PureBlue Water overlaten.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media