Agricultuur

In de agrosector wordt water veelvuldig gebruikt voor verschillende toepassingen, o.a. als irrigatiewater, als drager voor gewasbeschermingsmiddelen, bij de beregening tegen nachtvorst, als transportmiddel en als reinigingswater voor installaties. Door deze intense waterconsumptie worden de natuurlijke watervoorraden sterk aangesproken en kunnen op termijn de nodige watervoorziening en agrarische activiteiten in het gedrang komen. Duurzaam watergebruik is dus in de agrosector van wezenlijk belang.

Wij brengen helderheid in het kluwen van veranderende wetgeving en steeds strengere eisen. Onze producten dragen bij aan de maximale eco-efficiëntie van uw watermanagement. Dit levert ecologische én economische voordelen op.

PureBlue medewerkers denken graag met u mee en bieden u oplossingen voor o.a.:

  • Recirculatie van water met gegarandeerde langdurige kwaliteit
  • Waterhergebruik voor verschillende toepassingen
  • Afvalwaterzuivering
  • Behandeling van ijzerrijk grondwater
  • Winning van nutriënten uit afvalwater
  • Verwijdering van pesticiden en herbiciden uit het water voor lozing op het riool
Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media