Spuiwaterbehandeling in de glastuinbouw

De eisen die de Nederlandse overheid aan de glastuinbouwsector stelt worden steeds strenger. Om de emissies van milieuvreemde stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verminderen ging op 1 januari 2018 de Zuiveringsplicht voor de glastuinbouw van kracht.

Is de Zuiveringsplicht op mij van toepassing?

  • U teelt gewassen in een kas
  • U maakt hierbij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • U wenst drain(age)water te lozen op het riool of het oppervlaktewater

Drain(age)water omvat: drainwater van substraatteelt, drainagewater van grondgebonden teelt of filterspoelwater als voor het spoelen van het filter drainwater respectievelijk drainagewater wordt gebruikt.

Voldoe met SonoForce++ aan de Zuiveringsplicht

Alvorens te lozen dient het drain(age)water voor minimaal voor 95% gezuiverd te zijn van gewasbeschermingsmiddelen. De zuiveringsinstallatie die u hiervoor gebruikt moet gecertificeerd zijn door de Beoordelingscommissie Zuivering Glastuinbouw. De PureBlue waterzuiveringsinstallatie SonoForce++ is BZG-gecertificeerd en behaald de volgende zuiveringsrendementen:

  • Minimaal 95% zuiveringsrendement
  • 99.5% zuiveringsrendement voor imidacloprid

Verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater

Voor de verwijdering van de gewasbeschermingsmiddelen uit het spuiwater maakt de SonoForce++ gebruik van een lage druk UV-systeem in combinatie met waterstofperoxide. In het jargon wordt dit geavanceerde oxidatie (AOP) genoemd. Deze geavanceerde oxidatie is de meest geschikte en efficiënte technologie voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. PureBlue Water heeft uitgebreide ervaring met diverse AOP technieken. Geavanceerde oxidatie wordt o.a. in de industriële en drinkwater sector steevast gebruikt voor de verwijdering van complexe bestanddelen.

De SonoForce++ heeft een uniek onderhoudsgemak dankzij de innovatieve integratie met een ultrasoon systeem dat de kwartsglazen van de UV langdurig schoonhoudt.

Aantoonbare nul-lozing

Een aantoonbare nul-lozing is eveneens een oplossing waarmee u kan voldoen aan de huidige Zuiveringsplicht.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media