Waterhergebruik bij sorteerinstallaties

Natte sorteerinstallaties: voor- en nadelen

In de fruitsector wordt meer en meer gebruik gemaakt van natte sorteerinstallaties. Dit verhoogt de kwaliteit van het fruit omdat blutsschade voorkomen wordt tijdens het transport. Tegelijkertijd wordt het oppervlakkige vuil afgespoeld. Hierdoor wordt het transportwater geleidelijk aan verontreinigd met organisch materiaal, pesticiden, herbiciden, bacteriën, schimmels of gisten die op het fruit aanwezig zijn. Na verloop van tijd is verversen van het water dus noodzakelijk. Een natte sorteerinstallatie leidt dus tot een relatief hoog waterverbruik en hiermee gepaard gaande kosten.

Maximaliseer hergebruik en verlaag uw waterfactuur met PureBlue Water

Hergebruik verlaagt uw waterinname en verhoogt de algemene duurzaamheid van uw bedrijf. Tegelijkertijd dient de kwaliteit van het sorteerwater gegarandeerd te zijn. Hiervoor ontwikkelde PureBlue Water de Ecodex++. Deze compacte installatie met eenvoudige bediening behandelt het water in uw sorteerstraat zodat hergebruik gemaximaliseerd wordt en uw waterfactuur daalt.

Flexibele uitbreidingen voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen

Lozen van het spuiwater van de sorteerinstallatie op het riool is enkel toegelaten wanneer 95% van de gewasbeschermingsmiddelen is verwijderd. Onze medewerkers hebben een grondige kennis van o.a. ozonisatie en actief kool filtratie voor de verwijdering van pesticiden en herbiciden. In de meeste gevallen kan een eenvoudige uitbreiding van de Ecodex++ hierin voorzien. Wij bekijken hiervoor uw specifieke situatie om zo de beste oplossing te bieden voor uw waterprobleem.

Uw voordelen

  • Maximalisatie van uw hergebruik en de duurzaamheid van uw bedrijf
  • Verlaging van uw waterfactuur
  • Hoge en langdurige kwaliteit van uw sorteerwater
  • Flexibele uitbreiding mogelijk
Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media