PureBlue Water | duurzaam door toegankelijke innovatie

PureBlue Water | duurzaam door toegankelijke innovatie

keep it simple & straightforward

Dit vraagt een fundamenteel andere organisatie en levert duurzame partnerships op. Het bouwen en plaatsen van decentrale (afval-) wateroplossingen is maar één schakel van dit duurzaamheidsconcept die PureBlue sector overstijgend inzet. De verantwoordelijkheid voor wat terecht komt in ons water verschuift, met hoge lozingskosten tot gevolg. Bestaande behandelingssystemen komen niet meer tegemoet aan milieuwetgeving. Complexe processen leggen een last op bedrijf, mens en milieu. We worden gedwongen na te denken over duurzaamheid binnen een nieuwe economie. De klant van vandaag vraagt een oplossing wat voldoet aan de wet, zonder hoge kosten en risico’s. Het antwoord daarop is innovatie! Het verlichten van de operationele kant binnen watermanagement maakt innovatie toegankelijker. Door als leverancier verantwoordelijkheid te dragen voor de oplossing, kan constante innovatie worden toegepast. De klant heeft altijd de beste installatie. Wij zijn gebaat bij een continue werkend systeem, service is het product. Nieuwe biologische processen en AOP’s voor moeilijk afbreekbare stoffen zijn efficiënter doordat minder energie en chemie noodzakelijk zijn. Het streven is volledige water kringloopsluiting met een reëel oog voor financiële waarde.

De klant krijgt schoon water door innovatie, zonder extra zorgen en risico’s. Simple and straightforward!

Lees hier meer over onze oplossingen gericht op het afbreken van prioritaire stoffen. De Innopack is een compacte unit voor het zuiveren van afvalwater op (tijdelijke) plekken die een onafhankelijk sysyeem vereisen. Hier vindt u projecten die wij daarvoor hebben mogen realiseren.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media