Wereld Water Dag 2017

“Do what you can, do it with others, and do it with passion.”

Guy Ryder, Voorzitter van UN-Water, over de kracht van het individu om de wereld te veranderen.

Bij PureBlue staat water elke dag centraal!

Bij PureBlue staan water en duurzaamheid elke dag weer centraal! We focussen op het zuiveren van water om het veilig te lozen, maar ook om het water en de grondstoffen te hergebruiken. Dit doen wij met passie en enthousiasme!

Wereld Water Dag

Wereld Water Dag vindt elk jaar plaats op 22 maart. Deze dag gaat over bewustwording en het tackelen van de wereldwijde waterproblematiek. Vandaag de dag leven nog steeds meer dan 663 miljoen mensen zonder veilig water, die kilometers moeten lopen tot aan de dichtstbijzijnde bron, en die in slechte gezondheid verkeren of sterven wegens gebruik van gecontamineerd water.

Afvalwater en hergerbruik

De editie van 2017 gaat over afvalwater. De vraag ‘Waarom afvalwater?’ staat hier centraal. Wereldwijd wordt onbehandeld afvalwater van onze huizen, industrie en agricultuur nog steeds vaak onbehandeld in het milieu geloosd. Dit heeft een negatieve impact op het milieu, maar ook waardevolle nutriënten en grondstoffen gaan op die manier verloren. Inzetten op waterhergebruik en de winning van grondstoffen uit afvalwater is dus van cruciaal belang!

Met onze innovaties willen wij hieraan bijdragen. Volg de link als je meer wil lezen over onze projecten over waterhergebruik in de agrosector en decentrale afvalwaterzuiveringen.

Meer informatie over Wereld Water Dag vind je hier.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media