Decentrale afvalwaterzuivering Rusland

Type installatie | InnoPack++

Toepassing | Biologische afvalwaterzuivering voor huishoudelijk afvalwater

Capaciteit | 2500 ie

Klant | Royal Haskoning DHV

Voor de Gemeente Sosnovo in de provincie Leningrad Oblast is een afvalwaterzuivering geleverd voor een dorp van 2500 inwoners. De installatie kenmerkt zich door de hoge kwaliteit waaraan het gezuiverde water moet voldoen. Deze kwaliteit is zowel op stikstof als op fosfaat gerelateerd aan territoriaal visgebied. Hierdoor is o.m. na een uitgebreid biologische proces, een extra filtratie en UV unit opgenomen. Zowel de PureBlue StratoFlux++ en Lazur++ worden hier optimaal ingezet bij de effluent polishing stap. De installatie is opgebouwd uit een betonnen bassin en twee aan elkaar gekoppelde containers. De containers zijn samengebouwd tot één ruimte. Door de remote control kan vanuit ons kantoor ondersteuning geleverd worden aan de operator ter plaatse.

Decentrale afvalwaterzuivering Rusland Decentrale afvalwaterzuivering Rusland Decentrale afvalwaterzuivering Rusland Decentrale afvalwaterzuivering Rusland
Help mij bij mijn project

Deel dit op social media