MicroForce++

Geavanceerde oxidatie van organische verbindingen

Organochloorverbindingen (AOX), hormoonverstoorders en medicijnresten, carcinogene polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), pesticiden en herbiciden, vormen slechts enkele van moeilijk afbreekbare stoffen die in ons milieu terechtkomen. Met behulp van geavanceerde oxidatie (AOP) kan deze contaminatie aangepakt worden.

MicroForce++: slimme combinatie van AOP en biologische oxidatie

Vanuit onze expertise in geavanceerde oxidatie (AOP) ontwikkelden wij de MicroForce++. In deze gepatenteerde technologie worden chemische en biologische oxidatie gecombineerd voor de verwijdering van moeilijk afbreekbare organische verbindingen (COD) van uw water. De MicroForce++ behandelt het water met geavanceerde oxidatie (AOP) waarbij zuurstof- en hydroxylradicalen worden geproduceerd. Deze radicalen vallen onwillekeurig de in het water aanwezige componenten aan. Hierdoor worden niet-biodegradeerbare moleculen omgezet naar kleinere biodegradeerbare componenten. Vervolgens worden deze afgebroken door bacteriën in de biologische reactor. Deze micro-organismen bevinden zich in een biofilm op dragersystemen in deze MBBR (moving bed bioreactor). De biofilm beschermt de bacteriën tegen toxische elementen. Dankzij de combinatie van AOP en biologische oxidatie is de MicroForce++ een uitermate kostenefficiënt systeem.

Piloottesten: de beste oplossing voor uw water

PureBlue Water heeft uitgebreide ervaring met diverse AOP technieken, gebaseerd op: Ozon, UV, Fenton-processen met ijzer als katalysator, waterstofperoxide (H2O2) en geavanceerde elektrochemische oxidatie m.b.v. verschillende anodische materialen (DSA, PbO2, BDD, etc.). Na een grondige analyse van het water, testen wij bij u op locatie met een mobiele piloot package plant. In deze unit zijn diverse AOP technieken geïntegreerd. Hiermee kunnen alle mogelijke opstellingen getest worden. Zo bepalen wij de meest geschikte oplossing voor uw water. Meer lezen over onze pilootactiviteiten kan u hier.

Expertise

PureBlue Water heeft een grondige expertise in geavanceerde oxidatie en biologische processen. Het beste van beide werelden, chemisch en biologisch, komt samen in de MicroForce++.

Uw voordelen

  • Kostenefficiënte en effectieve mineralisatie van moeilijk afbreekbare componenten
  • Robuuste techniek bij piekbelastingen
  • Flexibel systeem met gemakkelijk uit te breiden capaciteit zonder hydraulische beperkingen
  • Lagere operationele kosten in vergelijking met actief kool
  • Grondige vooranalyse en testen op laboratorium- en pilootschaal
Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media