Toepassingen

Lees hier meer over onze unieke oplossingen voor afvalwaterbehandeling, waterhergebruik en waterproductie.

Waterproductie

Elke mogelijke toepassing stelt specifieke eisen aan de kwaliteit van het proceswater. Onze oplossingen voor waterproductie worden ontwikkeld op maat van uw organisatie en houden rekeningen met uw kwaliteitseisen.

 • De hardheid van het water kan storingen en efficiëntieverlies veroorzaken bij industriële processen. Hierbij slaan de in het water aanwezige opgeloste zouten zoals calcium, magnesium en waterstofcarbonaat neer als ongewenste kalkaanslag. De hiermee gepaard gaande reparaties brengen vaak hoge kosten met zich mee. Voorkom onnodige kosten dankzij PureBlue waterontharding.

  Ontharding

Afvalwaterbehandeling

Ter bescherming van onze aquatische ecosystemen en onze drinkwatervoorraad dient afvalwater grondig gezuiverd te worden alvorens het geloosd mag worden.

 • Sinds 1 januari 2018 is de Zuiveringsplicht voor de glastuinbouw in Nederland van kracht. Bekijk hier of deze Zuiveringsplicht op u van toepassing is en hoe u met de BZG-gecertificeerde en unieke PureBlue SonoForce++ voldoet aan de wetgeving. Leer meer over wat de SonoForce++ zo uniek in zijn soort maakt.

  Spuiwaterbehandeling in de glastuinbouw
 • Ter bescherming van kwetsbare rivier ecosystemen dient de lozing van water vanaf passagiersschepen te voldoen aan strikte normen. Wij bieden u de oplossing die uw impact op het milieu reduceert en tegelijkertijd het comfort van uw passagiers garandeert.

  Afvalwaterzuivering voor schepen
 • Medicijnresten en andere microverontreinigingen komen via urine en feces terecht in het rioolwater en vandaar in het oppervlaktewater. Deze kunnen negatieve effecten hebben op het aquatische milieu en de drinkwatervoorziening. Er wordt verwacht dat de concentraties aan geneesmiddelen in de toekomst significant zullen toenemen ten gevolge van de vergrijzing en de klimaatverandering.

  Verwijderen van medicijnresten

Waterhergebruik

Water is kostbaar. Waterhergebruik brengt de operationele kosten van uw organisatie omlaag en heeft een positieve impact op het milieu. Onze oplossingen staan garant voor kostenefficiëntie en veilig waterhergebruik.

 • Effluent polishing is nodig om het effluent van een waterzuiveringsinstallatie geschikt te maken voor waterhergebruik of wanneer het effluent aan strikte lozingsnormen moet voldoen, zoals bij lozing in kwetsbare zones. PureBlue Water biedt verscheidene systemen zoals multi-media filtratie, UV of ozon desinfectie en diverse AOP systemen.

  Effluent polishing
 • Het gebruik van natte sorteerinstallaties voorkomt beschadiging van het fruit. Tijdens het transport wordt dit water echter verontreinigd met organisch materiaal, bacteriën, schimmels, gisten of gewasbeschermingsmiddelen die op het fruit aanwezig zijn. Hierdoor dient het sorteerwater regelmatig ververst te worden wat uw waterfactuur doet stijgen.

  Waterhergebruik bij sorteerinstallaties
 • Legionella pneumophila is een bacterie die bij mensen kan leiden tot zware longontsteking. De besmetting vindt plaats via de luchtwegen door inademen van aerosolen. Alle bronnen waarbij aerosolvorming optreedt vormen dus een risico op besmetting. Potentiële besmettingshaarden zijn o.a. koeltorens, airconditioningsystemen, fonteinen, sprinklerinstallaties en bubbelbaden.

  Legionella bestrijding

Deel dit op social media